Prehlásenie o ochrane súkromia

Plné znenie dokumentu tu.

ECT rešpektuje Vaše súkromie

Spoločnosť Euro Center Trade s.r.o. - prevádzkovateľ portálu drinks24.sk (ďalej ECT) a jej zastúpenie sa zaväzuje rešpektovať a ochraňovať vaše súkromie. ECT poskytuje toto Prehlásenie o ochrane súkromia, aby vás zoznámila so svojimi zásadami a praxou v oblasti ochrany súkromia a s možnosťami výberu spôsobu, ktorými sú zhromažďované a používané vaše údaje online. Naše webové stránky sú štruktúrované tak, aby ste obecne mohli navštíviť ECT na webe, aby ste nemuseli prezradiť svoju totožnosť alebo akékoľvek osobné údaje. Tento dokument je dostupný na našej domovskej stránke a v dolnej časti každej webovej stránky ECT.

Aktuálne znenie Prehlásenia o ochrane súkromia

Aktuálne a platné znenie prehlásenie o ochrane súkromia ktoré sa vzťahuje na všetky weby ECT (vrátane portálu drinks24.sk) je k dispozícií tu.

Použitím tejto stránky potvrdzujete že máte 18+ rokov.
(051) 759 3902